t o k i o i o k o l i c e
tokyo and surroundings

Welcome to Japan which sometimes is so different from Canada or Poland that I just have to take a picture. And sometimes so ordinary that... I have to do the same to prove that Japan is not the stereotypical essence of exotic but a country where people live quite like the others. English text is a summary of Polish explanation, however do not hesitate to follow the links, as they usually lead to Japanese and English websites anyway. And pardon my English, please. ^_^v

Zapraszam do Japonii w której nie wszystkie kobiety to gejsze lub lolity z Harajuku i nie wszyscy mężczyźni mają czarny pas w karate, do Japonii, w której nie panuje kult kapcia, w której nie każdy posiłek to surowa ryba i w której nie istnieje zawód "upychacza pasażerów do pociągów metra", et cetera, et cetera…

Zapraszam do Japonii, w której codziennie po prostu jeżdżę na uczelnię, w drodze powrotnej po prostu kupuję mleko, chleb, pomidory, w której co tydzień robię pranie, oglądam seriale, a co miesiąc płacę rachunek za komórkę i kupuję podpaski (sic! w Japonii ma się wszystko tak samo jak w Polsce!).

Na moich zdjęciach postaram się pokazać ten kraj takim, jakim naprawdę jest - czasem rzeczywiście tak różnym do Polski, że aż wyjmuję aparat, ale najczęściej tak mało egzotycznym, że… też wyjmuję aparat, by mieć dowód na to, że Japonia to nie gabinet osobliwości, tylko miejsce, gdzie ludzie żyją podobnie jak my.


Marta Newelska
studentka V roku japonistyki na | pursuing Masters in Japanese at
UAM Poznań,
członkini i były prezes | member and former president of
Japonica Creativa,
członkini organizacji | member of
Japan Return Programme,
obecnie stypendystka na | currently a scholarship recipient at
Tokyo Ochanomizu University
e-mail: mishima(at)wp.plw świątyni | in a temple


heritage | świątynie i zamki Link 27.02.2008 :: 03:43 Komentuj (2)
[Tokio, Toshima, Sugamo]


Kōganji in Sugamo is an example of an ordinary little Buddhist temple. While Christians gather in churches, Buddhists usually pray individually or perform religious ceremonies in small groups of relatives, so in most temples there is a little space between the altar and the entrance to a temple.

Świątynia buddyjska Kōganji w dzielnicy Sugamo jest niewielka w porównaniu ze sławnymi kompleksami świątynnymi. Składa się z jednego małego pawilonu (widocznego na zdjęciu drugim) oraz dziedzińca z bramą, kadzielnicą, "biurem parafialnym" i posągiem Kannon (o którym napiszę jutro). Obok bramy znajduje się drewniana konstrukcja z lampionami. Takie małe świątynie stanowią większość przybytków religijnych, podobnie jak w Polsce kościoły obok katedr i sanktuariów.

Zdjęcie drugie przedstawia ołtarz wyłożony słomianymi matami tatami, z bębnem używanym podczas nabożeństw, poduszką dla kapłana, stojakiem na sutry, złoconymi ozdobami oraz posągiem w centrum w głębi ołtarza. W tej części siadają kapłani, natomiast wierni siedzą na matach położonych nieco niżej z boku lub stoją przed ołtarzem.

W buddyzmie nie ma zwyczaju gromadzenia się na ogólne nabożeństwo - różne obrzędy, związane na przykład z pogrzebem lub modlitwą o zdrowie odprawia się na życzenie zainteresowanych, dlatego uczestniczy w nich niewielka liczba osób. Najczęściej jednak każdy modli się indywidualnie i w ten sposób przez świątynię przewija się dziennie wielu ludzi, dla których nie potrzeba dużych przestrzeni. W wielkich świątyniach i ołtarze i mieszczące je pawilony są większe, ponieważ po pierwsze przychodzi tam więcej osób, a po drugie ich integralną częścią są klasztory, dlatego w obrzędach uczestniczą zarówno kapłani jak i mnisi zajmujący ołtarz i jego okolice.


archiwum | archive
2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty

linki | links
Scholars about Japan
Japoniści o Japonii

Japonica Creativa

kategorie | categories
the city | miasto i okolice(55)
heritage | świątynie i zamki(11)
culture | kultura i sztuka(15)
people | ludzie i historia(34)
life | Ĺźycie i zwyczaje(65)
PL in JP | polska w japonii(7)

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl