[Kioto, Nakagyō-ku]


The Nijō Castle (or Nijō-jō) was built at he beginning of the 17th century as the Kyoto residence of the Tokugawa shogunate. The headquarters were located in the Edo Castle (today's Imperial Palace in Tokyo). Kyoto was the capital of Japan from 794 to 1603.

Zamek Nijō.
Zbudowany na początku okresu Edo (pocz. XVII w.) jako kiotowska rezydencja szogunatu Tokugawa, którego główną siedzibą był zamek Edo w stolicy kraju (dzisiejszy Pałac Cesarski w Tokio). Kioto było stolicą Japonii w latach 794-1603.

Notice: Japanese characters in the comment's content are not displayed correctly.

***


Uwaga! Znaki japońskie w treści komentarza nie wyświetlają sie poprawnie.

Name:

Komentarze: