t o k i o i o k o l i c e
tokyo and surroundings

Welcome to Japan which sometimes is so different from Canada or Poland that I just have to take a picture. And sometimes so ordinary that... I have to do the same to prove that Japan is not the stereotypical essence of exotic but a country where people live quite like the others. English text is a summary of Polish explanation, however do not hesitate to follow the links, as they usually lead to Japanese and English websites anyway. And pardon my English, please. ^_^v

Zapraszam do Japonii w której nie wszystkie kobiety to gejsze lub lolity z Harajuku i nie wszyscy mężczyźni mają czarny pas w karate, do Japonii, w której nie panuje kult kapcia, w której nie każdy posiłek to surowa ryba i w której nie istnieje zawód "upychacza pasażerów do pociągów metra", et cetera, et cetera…

Zapraszam do Japonii, w której codziennie po prostu jeżdżę na uczelnię, w drodze powrotnej po prostu kupuję mleko, chleb, pomidory, w której co tydzień robię pranie, oglądam seriale, a co miesiąc płacę rachunek za komórkę i kupuję podpaski (sic! w Japonii ma się wszystko tak samo jak w Polsce!).

Na moich zdjęciach postaram się pokazać ten kraj takim, jakim naprawdę jest - czasem rzeczywiście tak różnym do Polski, że aż wyjmuję aparat, ale najczęściej tak mało egzotycznym, że… też wyjmuję aparat, by mieć dowód na to, że Japonia to nie gabinet osobliwości, tylko miejsce, gdzie ludzie żyją podobnie jak my.


Marta Newelska
studentka V roku japonistyki na | pursuing Masters in Japanese at
UAM Poznań,
członkini i były prezes | member and former president of
Japonica Creativa,
członkini organizacji | member of
Japan Return Programme,
obecnie stypendystka na | currently a scholarship recipient at
Tokyo Ochanomizu University
e-mail: mishima(at)wp.plślub a religia - cz. I | marriage and religion, part I


people | ludzie i historia Link 08.02.2008 :: 02:47 Komentuj (5)


[Tokio, Yoyogi]


In Japan there is no link between religion and state, nor social pressure to follow any certain cult. The last case of engaging religion into public administration was the Edo period (1603-1868) when the shogunate used Buddhist parishes to register the people as the measures against Christian missionaries who where getting too much involved in the country's politics. Japanese themselves are mostly believers of both Buddhism and Shintō which became almost inseparable in certain celebrations, eg. New Year's Day or blessing of a newborn child. The picture shows a Shintō wedding ceremony in the Meiji Shrine in Tokyo.

On, ona i jego teściowa podczas procesji ślubnej w Meiji-jingū, czyli chramie Meiji.

Ci państwo młodzi wybrali ceremonię w chramie shintō, choć równie dobrze mogli się udać do świątyni buddyjskiej, a nawet na plażę, a i tak nie wywołałoby to niczyjego oburzenia. Gdyby jednak najpierw lub później nie wzięli ślubu cywilnego, żadna ceremonia nie uczyniłaby ich mężem i zoną. To dlatego, że w Japonii związek religii i państwa nie jest tak silny jak w Polsce, przez co obrzędy religijne nie warunkują relacji społecznych ani nie są połączone z procedurami administracyjnymi.

Ostatnim przypadkiem wykorzystywania religii w zarządzaniu krajem był okres Edo (1603-1868), kiedy szogunat narzucił ludowi obowiązek rejestracji w parafiach buddyjskich. Był to jeden z elementów polityki walki z chrześcijaństwem, które zostało zdelegalizowane w XVI w. ze względu na zbyt duże zainteresowanie misjonarzy wpływami politycznymi. Natomiast obecnie w Japonii nie występuje nic na kształt polskiego konkordatu - żadna grupa wyznaniowa nie ma umowy z państwem, dlatego też żaden ślub religijny nie skutkuje zawarciem związku w świetle prawa.

Z kolei na pozycję religii w świadomości społecznej wpływa po pierwsze fakt, że większość Japończyków wierzy jednocześnie i w buddyzm i w shintō, które obecnie trudno jest nawet ściśle wyróżnić w obrzędach. Na przykład o ile pogrzeby odprawiane są tylko przez kapłanów buddyjskich, to już noworodki błogosławi się i w chramie i w świątyni. Święto zmarłych Obon, choć jest zasadniczo świętem buddyjskim, zawiera shintoistyczne elementy kultu przodków, czyli zapraszanie ich duchów do domu i związane z tym obrzędy. Podobnie Nowy Rok, z okazji którego przystraja się shintoistyczny ołtarzyk, wita się o północy w chramie lub w świątyni, w której odbywa się bicie w dzwon (108 razy za 108 buddyjskich grzechów). Natomiast przez kilka pierwszych dni Nowego Roku większość osób udaje się po błogosławieństwo do chramu, choć można też pójść do świątyni buddyjskiej bez ryzyka zostania skrytykowanym przez sąsiada.

Takie bezkonfliktowe współistnienie dwóch religii ma zapewne wpływ na to, że Japończycy w relacjach międzyludzkich nie przywiązują wagi do wyznania, w związku z czym nie występuje tutaj problem dyskryminacji ze względu na wiarę.

cdn.


archiwum | archive
2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty

linki | links
Scholars about Japan
Japoniści o Japonii

Japonica Creativa

kategorie | categories
the city | miasto i okolice(55)
heritage | świątynie i zamki(11)
culture | kultura i sztuka(15)
people | ludzie i historia(34)
life | Ĺźycie i zwyczaje(65)
PL in JP | polska w japonii(7)

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl