[Tokio, Shibuya, Yogoi]


O chramie najczęściej pisze się i mówi jinja, a w nazwach używa się słów jinja dla zwykłych chramów, jingū dla ważniejszych, a taisha dla chramu zwierzchniego danej grupy chramów - taka shintoistyczna katedra. Słów jinja i jingū nie można używać w nazwach wymiennie - są one przypisane na stałe dla danego chramu. I tak na przykład Chram Meiji jest jingū, a kontrowersyjny politycznie Yasukuni to jinja. Słowa oznaczające chram nie są przyrostkami, dlatego w tłumaczeniach się je pomija, ale podczas zwiedzania Japonii lepiej używać całej nazwy, choć i tak możemy liczyć na zrozumienie pytania: "Exuse me, which way to the Meiji shrine?"

W każdym razie w Chramie Meiji czci się cesarza Meiji i jego małżonkę, a podobno podczas noworocznego odwiedzania chramów i świątyń to właśnie Meiji jest najbardziej obleganym miejscem w kraju.

Notice: Japanese characters in the comment's content are not displayed correctly.

***


Uwaga! Znaki japońskie w treści komentarza nie wyświetlają sie poprawnie.

Name:

Komentarze: