t o k i o i o k o l i c e
tokyo and surroundings

Welcome to Japan which sometimes is so different from Canada or Poland that I just have to take a picture. And sometimes so ordinary that... I have to do the same to prove that Japan is not the stereotypical essence of exotic but a country where people live quite like the others. English text is a summary of Polish explanation, however do not hesitate to follow the links, as they usually lead to Japanese and English websites anyway. And pardon my English, please. ^_^v

Zapraszam do Japonii w której nie wszystkie kobiety to gejsze lub lolity z Harajuku i nie wszyscy mężczyźni mają czarny pas w karate, do Japonii, w której nie panuje kult kapcia, w której nie każdy posiłek to surowa ryba i w której nie istnieje zawód "upychacza pasażerów do pociągów metra", et cetera, et cetera…

Zapraszam do Japonii, w której codziennie po prostu jeżdżę na uczelnię, w drodze powrotnej po prostu kupuję mleko, chleb, pomidory, w której co tydzień robię pranie, oglądam seriale, a co miesiąc płacę rachunek za komórkę i kupuję podpaski (sic! w Japonii ma się wszystko tak samo jak w Polsce!).

Na moich zdjęciach postaram się pokazać ten kraj takim, jakim naprawdę jest - czasem rzeczywiście tak różnym do Polski, że aż wyjmuję aparat, ale najczęściej tak mało egzotycznym, że… też wyjmuję aparat, by mieć dowód na to, że Japonia to nie gabinet osobliwości, tylko miejsce, gdzie ludzie żyją podobnie jak my.


Marta Newelska
studentka V roku japonistyki na | pursuing Masters in Japanese at
UAM Poznań,
członkini i były prezes | member and former president of
Japonica Creativa,
członkini organizacji | member of
Japan Return Programme,
obecnie stypendystka na | currently a scholarship recipient at
Tokyo Ochanomizu University
e-mail: mishima(at)wp.plszczyt fuji I | fuji - the peak I


heritage | świątynie i zamki Link 11.09.2008 :: 09:51 Komentuj (3)


The sunrise photo session.

Sesja zdjęciowa wschodu słońca.


Going for a walk around the crater.

Wybieramy się na spacerek wokół krateru.


That's where you go if you fall - to heaven! ;)

Jeśli spadniesz, to tam - do nieba! ;)


The guy has actually spent the night in a tent at the peak...

Ten pan naprawdę spędził noc w namiocie na szczycie...


...and it was only 5 (Celsius) degrees! I was absolutely serious when I was ponting at that. For a person who's been sweating in 34 degrees for last two months, that was freezing cold! But like what's that in Poland? Late fall? ;)

... a przecież było tylko pięć stopni! Wskazywałam na ten termometr zupełnie poważnie. Jak się człowiek przez dwa miesiące poci w 34 stopniach, to 5 to jest przejmujący mróz. A przecież co to jest? Późna jesień w Polsce? ;)


wspinaczka na fuji | climbing fuji


heritage | świątynie i zamki Link 30.08.2008 :: 10:54 Komentuj (12)


We have just left The Kawaguchi-ko Fifth Station - our starting point on 2305 meters above sea level. It's high but this is the most popular climbing route - takes 7,5 km to the peak.

Właśnie wyszliśmy z Piątej Stacji przy wyjściu Kawaguchi-ko, która znajduje się na 2305 metrach n.p.m. Wysoko, ale i tak do szczytu jest stamtąd 7,5 km. To najpopularniejsza trasa.


We went with a 40-people group in a tour and we regreted it quite early. Our dear fellows were getting tired so often, that we took around 20 breaks altogether. The plan was to climb The 8th Station (3360 m) in five hours. It took us seven...

Wybrałyśmy się z 40-osobową grupą w ramach wycieczki, czego szybko zaczęłyśmy żałować. Nasi drodzy współtowarzysze męczyli się tak często, że zrobiliśmy sobie w sumie ok. 20 przerw i dotarliśmy do Ósmej Stacji w siedem godzin zamiast planowanych pięciu...


Sixth Station (2390 m)

Stacja Szósta (2390 m)


Seventh Station (2700 m)

Stacja Siódma (2700 m)


[photo by Esther Thirimu]
Water and other drinks in 500 ml bottles - 500 yen (usually 100), oxygen - 1500 yen.

Woda i inne napoje w półlitrowych butelkach - 500 jenów (normalnie 100), tlen - 1500.


When you've climbed over the clouds, you can take "i'm in heaven!" photos. ;)

Gdy się wspiąć ponad chmury, można sobie robić zdjęcia "jestem w niebie!" ;)


Wkipedia says: Switchbacks and retaining walls along the trail, to reduce erosion from the large number of climbers.

Ostre zakręty oraz konstrukcje podtrzymujące zapobiegają erozji powodowanej przez dużą liczbę wspinaczy.


We've finally got to the rocks! :)

Wreszcie zaczęły się skały! :)


[photo by Esther Thirimu]


The last lenght before the Eight Station, where we had dinner and slept till 2 am.

Ostatni odciek przed Stacją Ósmą, gdzie czekały nas kolacja i nocleg do drugiej nad ranem.fuji | fuji


heritage | świątynie i zamki Link 27.08.2008 :: 11:06 Komentuj (6)

We climbed Mount Fuji. As one thousand other people that day. But we're still proud of ourselves. You know, it's 3776 meters. ;)

Zdobyłyśmy szczyt Fuji. Jak tysiąc innych osób tego dnia. Ale i tak jesteśmy z siebie dumne. W końcu to 3776 metrów. ;)
wielki budda | the great buddha


heritage | świątynie i zamki Link 07.05.2008 :: 14:56 Komentuj (10)


[pref. Kanagawa, Kamakura]


Amitabha Buddha has been sitting outside in the Kōtoku-in temple complex for last 500 years. Before that he spent nearly 250 years in a temple which was destroyed by tsunami at the end of the 15th century. Buddha is 11 meters high when sitting and quite heavy - 121 tons. He's empty inside and people can look inside him (picture in the link).

Budda Amitabha siedzi od pięciuset lat pod gołym niebem. Pod koniec XV wieku tsunami zrównało z ziemią świątynię, w której siedział już wtedy od prawie dwustu pięćdziesięciu lat (ukończono go w drugiej połowie XIII w.). Budda mierzy 11 metrów na siedząco (musi być całkiem wysoki, kiedy stoi), waży aż 121 ton i jest całkiem... pusty. ;) Można mu się przyjrzeć bardzo wnikliwie, jeśli się stanie w kolejce jak turyści na ostatnim zdjęciu (a w środku czeka taki oto widok). Budda ma jeszcze wąsy i okna. Siedzi sobie na terenie kompleksu świątynnego Kōtoku-in należącego do szkoły buddyzmu Czystej Ziemi.


gokokuji | gokokuji


heritage | świątynie i zamki Link 08.04.2008 :: 06:44 Komentuj (2)
[Tokio, Bunkyō, Ootsuka, Gokoku-ji]


According to the historical outline on the Gokoku-ji's website (1st link, JP), the temple was founded in 1681 by the shogun Tokugawa Tsunayoshi's mother and the main building was finished in 1697. Although the temple complex was destroyed by two fires, the main bulding has survived untouched (2nd picture - background). It was one of the two main temples of the Tokugawa shogunate and after the Meiji Restoration (1868) which gave the power back to the emperor, it retained its importance but as the imperial graveyard.

Wedle notki historycznej na stronie świątyni (jp), Gokokuji została ufundowana w 1681 roku przez matkę piątego shoguna Tokugawa Tsunayoshi'ego, a jej pierwszym opatem został mnich szkoły buddyzmu ezoterycznego Shingon, Hyōken. W tym czasie nieistniejąca obecnie świątynia Goji'in została główną świątynią klanu Tokugawa, a z tym całego dworu (administracji skupionej wokół) shoguna. Niebawem do posługi religijnej dla shoguna dołączyła Gokokuji. Po przewrocie Meiji (1868), kiedy władzę w państwie oddano cesarzowi, Goji'in upadła wraz z klanem Tokugawa. Wtedy do Gokokuji przeniesiono tamtejszy obiekty kultu - posąg bodhisattwy Kannon (pierwsze zdjęcie na podstronie na temat posągów w Gokokuji) pochodzący z przełomu wieków XI i XII. Dopiero wtedy też Gokokuji zyskało swą obecną nazwę, którą dosłownie można przetłumaczyć jako "Świątynia Chroniąca Kraj". Mimo dwóch pożarów, do dziś nietknięty pozostał Główny Pawilon świątyni, ukończony w roku 1697 (w tle na zdjęciu drugim).

Z kolei Wikipedia podaje, że od kiedy w 1873 roku cesarz Meiji (za życia znany jako Mutsuhito) pochował w Gokokuji swojego syna (spłodził piętnaścioro dzieci z pięcioma cesarskimi konkubinami, z czego pięcioro dożyło dorosłości), wschodnia część cmentarza przyświątynnego została cmentarzem cesarskim.


jak się nazywa chram meiji?


heritage | świątynie i zamki Link 23.03.2008 :: 01:04 Komentuj (0)


[Tokio, Shibuya, Yogoi]


O chramie najczęściej pisze się i mówi jinja, a w nazwach używa się słów jinja dla zwykłych chramów, jingū dla ważniejszych, a taisha dla chramu zwierzchniego danej grupy chramów - taka shintoistyczna katedra. Słów jinja i jingū nie można używać w nazwach wymiennie - są one przypisane na stałe dla danego chramu. I tak na przykład Chram Meiji jest jingū, a kontrowersyjny politycznie Yasukuni to jinja. Słowa oznaczające chram nie są przyrostkami, dlatego w tłumaczeniach się je pomija, ale podczas zwiedzania Japonii lepiej używać całej nazwy, choć i tak możemy liczyć na zrozumienie pytania: "Exuse me, which way to the Meiji shrine?"

W każdym razie w Chramie Meiji czci się cesarza Meiji i jego małżonkę, a podobno podczas noworocznego odwiedzania chramów i świątyń to właśnie Meiji jest najbardziej obleganym miejscem w kraju.


mnisi z eiheiji jak franciszkanie


heritage | świątynie i zamki Link 22.03.2008 :: 00:05 Komentuj (4)


[pref. Fukui, hrabstwoYoshida, Eiheijimachi]


Kiedy po polsku mówimy świątynia, wyobrażamy sobie jeden budynek, najczęściej kościół. Natomiast i chramy i świątynie to zazwyczaj kompleksy kilku budowli - głównego pawilonu z ołtarzem, kaplic, a w przypadku buddyzmu dodatkowo pagód oraz budynków klasztornych. W shinto bowiem występują tylko kapłani i kapłanki opiekujące się przybytkiem, natomiast w buddyzmie są jeszcze mnisi, którzy poza pracą przy klasztorze i świątyni zajmują się także medytacją i tym podobnymi sposobami na własne oświecenie. Mnich zen na zdjęciu zajmuje się akurat oprowadzaniem turystów po Eiheiji.

W Polsce również połączenie klasztoru z kościołem nie jest rzadkością: kościół Św. Wojciecha na Pl. Dominikańskim we Wrocławiu prowadzą Dominikanie, Kościół rektorski Świętej Trójcy w Opolu Franciszkanie, Kościół św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallotiego w Poznaniu - Pallotyni, etc.
w świątyni | in a temple


heritage | świątynie i zamki Link 27.02.2008 :: 03:43 Komentuj (2)
[Tokio, Toshima, Sugamo]


Kōganji in Sugamo is an example of an ordinary little Buddhist temple. While Christians gather in churches, Buddhists usually pray individually or perform religious ceremonies in small groups of relatives, so in most temples there is a little space between the altar and the entrance to a temple.

Świątynia buddyjska Kōganji w dzielnicy Sugamo jest niewielka w porównaniu ze sławnymi kompleksami świątynnymi. Składa się z jednego małego pawilonu (widocznego na zdjęciu drugim) oraz dziedzińca z bramą, kadzielnicą, "biurem parafialnym" i posągiem Kannon (o którym napiszę jutro). Obok bramy znajduje się drewniana konstrukcja z lampionami. Takie małe świątynie stanowią większość przybytków religijnych, podobnie jak w Polsce kościoły obok katedr i sanktuariów.

Zdjęcie drugie przedstawia ołtarz wyłożony słomianymi matami tatami, z bębnem używanym podczas nabożeństw, poduszką dla kapłana, stojakiem na sutry, złoconymi ozdobami oraz posągiem w centrum w głębi ołtarza. W tej części siadają kapłani, natomiast wierni siedzą na matach położonych nieco niżej z boku lub stoją przed ołtarzem.

W buddyzmie nie ma zwyczaju gromadzenia się na ogólne nabożeństwo - różne obrzędy, związane na przykład z pogrzebem lub modlitwą o zdrowie odprawia się na życzenie zainteresowanych, dlatego uczestniczy w nich niewielka liczba osób. Najczęściej jednak każdy modli się indywidualnie i w ten sposób przez świątynię przewija się dziennie wielu ludzi, dla których nie potrzeba dużych przestrzeni. W wielkich świątyniach i ołtarze i mieszczące je pawilony są większe, ponieważ po pierwsze przychodzi tam więcej osób, a po drugie ich integralną częścią są klasztory, dlatego w obrzędach uczestniczą zarówno kapłani jak i mnisi zajmujący ołtarz i jego okolice.


świątynia niebieskiego smoka | the temple of the heavenly dragon


heritage | świątynie i zamki Link 13.02.2008 :: 02:02 Komentuj (8)


[Kioto, Ukyōku]


This beautiful garden is a part of Tenryūji in Kyoto. The names of Japanese Buddhist temples usually end with -ji which actually means "Buddhist temple". However, Japanese always recognize the name as a whole, so while travelling around Japan it is better to ask the locals about Tenryūji than The Tenryū Temple.

Tenryūji w Kioto jest główną świątynią sekty buddyzmu zen Rinzai. Jej znaczenie historyczne, zabytkowe budynki oraz piękny ogród (którego fragment widoczny jest na zdjęciu) zapewniły jej miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W polskiej japonistyce przyjęło się, że przybytki buddyjskie nazywa się świątyniami, a shintoistyczne chramami. Po japońsku bowiem również istnieją osobne określenia dla tych dwóch typów miejsc kultu religijnego.

Świątynia buddyjska to w mowie otera, w piśmie często ji'in, a w nazwach świątyń -ji jako przyrostek. Zazwyczaj w transliteracji sufiks -ji traktowany jest jak nierozłączna część nazwy. Mimo że na przykład Tenryūji znaczy "świątynia Tenryū" (albo wręcz "świątynia niebiańskiego smoka", jeśli przetłumaczyć całość), to po polsku mówi się i pisze "świątynia Tenryūji" lub samo "Tenryūji", często oddzielając ji myślnikiem (Tenryū-ji, Kinkaku-ji). Wynika to z faktu, że dla Japończyka całość to nazwa świątyni i nie powie on np.: "Idę do Tenryū". Gdybyśmy podczas zwiedzania Kioto zapytali miejscowego: "Exuse me, which way to the Tenryū Temple?", to z dużym prawdopodobieństwem nie zostalibyśmy zrozumiani w lot. "Excuse me, which way to Tenryūji?" jest o wiele bardziej praktyczne.złoty pawilon | the golden pavilion


heritage | świątynie i zamki Link 05.02.2008 :: 16:49 Komentuj (0)


[Kioto, Kita-ku]


The Golden Pavilion is a part of the Rokuon-ji temple complex in Kyoto. It was first built in 1397 but burnt to ashes in 1950. The arsonist was a troubled young man without self confidence who became the prototype for the protagonist in Yukio Mishima's "The Temple of the Golden Pavilion". The reconstruction was complete in 1955.

Wciąż od nowa oglądałem Złoty Pawilon na zdjęciach i w książkach, i za każdym razem jego wizja wyłaniająca się z opowieści ojca wygrywała w mojej głowie z oryginałem. Ojciec z pewnością nie mówił mi, że prawdziwy Pawilon błyszczy złotem, ale według niego nie istniało na tej ziemi nic piękniejszego. Złoty Pawilon, który moje serce odmalowało sobie z kształtu znaków, jakimi się go zapisuje, z brzmienia jego nazwy, był ponad wszystko.

Mishima Yukio, Kinkaku-ji (Świątynia Złotego Pawilonu), tłumaczenie własne.

Wydanie polskie: Yukio Mishima, Złota pagoda, wyd. Wilga, Warszawa 1997 (tłum. Anna Zielińska-Elliott)

Złoty Pawilon jest częścią kompleksu świątynnego Rokuon-ji należącego do sekty buddyzmu zen - Rinzai-shū. (Sekta w znaczeniu szkoły, odłamu - jak np. katolicyzm i protestantyzm w chrześcijaństwie.) Obecny kształt zabytku to wierna rekonstrukcja oryginału (z 1397 r.), który spłonął doszczętnie w roku 1950. Podpalaczem okazał się chorowity, jąkający się młodzieniec sfrustrowany zbyt wysokimi wobec siebie wymaganiami matki. W Złotej pagodzie Mishima tworzy z tej frustracji psychologiczny obraz człowieka, który, z powodu własnej niedoskonałości, nie potrafi pogodzić się z istnieniem skończonego piękna. Motywy pierwowzoru bohatera nie były podobno aż tak skomplikowane. Odbudowa Pawilonu trwała pięć lat.

PS. To samo wydarzenie zainspirowało nieznanego w Polsce popularnego japońskiego pisarza Tsutomu Mizukami do napisania Kinkaku enjō (Spłonięcie Złotego Pawilonu).
stara stolica | the old capital


heritage | świątynie i zamki Link 05.02.2008 :: 01:43 Komentuj (0)


[Kioto, Nakagyō-ku]


The Nijō Castle (or Nijō-jō) was built at he beginning of the 17th century as the Kyoto residence of the Tokugawa shogunate. The headquarters were located in the Edo Castle (today's Imperial Palace in Tokyo). Kyoto was the capital of Japan from 794 to 1603.

Zamek Nijō.
Zbudowany na początku okresu Edo (pocz. XVII w.) jako kiotowska rezydencja szogunatu Tokugawa, którego główną siedzibą był zamek Edo w stolicy kraju (dzisiejszy Pałac Cesarski w Tokio). Kioto było stolicą Japonii w latach 794-1603.


archiwum | archive
2018
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2015
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2008
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty

linki | links
Scholars about Japan
Japoniści o Japonii

Japonica Creativa

kategorie | categories
the city | miasto i okolice(55)
heritage | świątynie i zamki(11)
culture | kultura i sztuka(15)
people | ludzie i historia(34)
life | Ĺźycie i zwyczaje(65)
PL in JP | polska w japonii(7)

powered by Ownlog.com & Fotolog.pl